รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University.

รอบที่ 2 โควต้า ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับสมัคร
ประกาศเพิ่มเติม
  • ยังไม่มีประกาศเพิ่มเติม ณ ขณะนี้

โปรดอ่านประกาศและรายละเอียดการรับสมัครก่อน เมื่อถึงเวลารับสมัครจะปรากฏปุ่มรับสมัครด้านล่าง

รายละเอียดการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2562
รอบโควต้าพิเศษ


รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 โควต้า  ประจำปีการศึกษา 2562  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา  โปรดอ่านเอกสารข้างต้นให้ละเอียดครบถ้วน  ดังนี้
- ประกาศการรับสมัครนักศึกษา
- แผนการรับ/จำนวนการรับ
- ปฏิทินการรับสมัคร


ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา  200  บาท

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

The Office of Academic Promotion and Registration


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000


ติดต่อเรา

  อาคารสำนักงานผู้อำนวยการ (อาคาร 14) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  regis@nsru.ac.th

  056-219100 ต่อ 1200, 1204, 1206 หรือ 1208

  097-924-5217


About this site

APR

Powered by
Wisarut Phattanaphong
The Office of Academic Promotion and Registration (APR)


สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ
2018 NSRU, All Rights Reserved.