รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University.

รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับสมัคร
ประกาศเพิ่มเติม
โปรดอ่านประกาศและรายละเอียดการรับสมัครก่อน เมื่อถึงเวลารับสมัครจะปรากฏปุ่มรับสมัครด้านล่าง

รายละเอียดการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 2 โควตา


ขณะนี้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2562  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้
1. อ่านประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ละเอียดครบถ้วน
2. เตรียมเอกสาร  ข้อมูลตามประกาศให้ครบถ้วน
3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  สถานที่รายงานตัว  และวัน-เวลาการรายงานตัว
4. บันทึกใบรายงานตัวในระบบ  พร้อมทั้งพิมพ์ นำใบรายงานตัวที่พิมพ์ออกมาแล้ว  มายื่น ณ สถานที่รายงานตัว


คลิกที่นี่ --> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา <-- คลิกที่นี่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

The Office of Academic Promotion and Registration


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000


ติดต่อเรา

  อาคารสำนักงานผู้อำนวยการ (อาคาร 14) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  regis@nsru.ac.th

  056-219100 ต่อ 1200, 1204, 1206 หรือ 1208

  097-924-5217


About this site

APR

Powered by
Wisarut Phattanaphong
The Office of Academic Promotion and Registration (APR)


สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ
2018 NSRU, All Rights Reserved.