การขอเปิดบัญชีผู้ใช้งาน

โดยนักศึกษาจะต้องเตรียมข้อมูลดังนี้
1. รหัสนักศึกษา
2. เลขประจำตัวประชาชน
3. วัน/เดือน/ปี เกิด
4. คำถาม / คำตอบช่วยจำ
5. อีเมล ส่วนตัวของนักศึกษา ถ้ายังไม่มีกรุณาสมัครใช้อีเมล์ก่อน

 

6. เตรียมกำหนดรหัสผ่าน

 ยืนยันตัวตนเพื่อการใช้งาน <- คลิ๊กที่นี่
 ยืนยันตัวตน [สำหรับนักศึกษาต่างชาติ]
 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 ลืมรหัสผ่าน
 เอกสารคู่มือการยืนยันตัวตนAcrobat Reader
 เลิกงาน

หมายเหตุ เมื่อนักศึกษาได้ยืนยันตัวแล้ว ระบบจะส่งอีเมลไปให้หนึ่งฉบับ
อาจจะมีบางอีเมลจดหมายนั้นไปอยู่ในอีเมลขยะหรือ Spam Mail
ให้นักศึกษาเข้าไปคลิกยืนยันในอีเมล์ฉบับที่ส่งไป การยืนยันตนเองถึงจะสมบูรณ์

ผู้ที่ยืนยันตนเองไม่ผ่าน หรือไม่ได้รับอีเมลตอบรับจากทางระบบงาน
ท่านอาจจะกรอกอีเมล์ไม่ถูกต้อง กรุณาทำรายการยืนยันตนเองใหม่อีกครั้ง
มีปัญหาในการใช้งาน โปรดแจ้ง กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1 หรือแจ้งที่ โทรศัพท์ : 056-219-100 ต่อ 1204, 1206, 1207