Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0139 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 30 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 noy 20 มี.ค.2555:15:15:01 [0/992]    
 0138 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 10 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2555 noy 6 มี.ค.2555:9:44:51 [0/944]    
 0137 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 และ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2555 noy 9 ก.พ.2555:11:22:22 [0/1399]    
 0136 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประจำปี 2555 Webmaster 2 ก.พ.2555:11:55:23 [0/3491]    
 0135 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 (ประเภทรับตรง) Webmaster 30 ม.ค.2555:10:45:04 [0/5790]    
 0134 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 Webmaster 22 ม.ค.2555:13:57:26 [0/9184]    
 0133 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 Webmaster 4 ม.ค.2555:15:35:38 [0/11878]    
 0132 แนวทางการดำเนินการการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Webmaster 30 ธ.ค.2554:9:37:40 [0/2063]    
 0131 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทยได้ที่กลุ่มงานทะเบียนอาคาร 14 noy 7 ธ.ค.2554:10:22:41 [0/1197]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0130 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2554 noyna 3 ธ.ค.2554:12:43:19 [0/957]    
 0129 เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที 1 ปีการศึกษา 2554 Webmaster 19 พ.ย.2554:11:59:04 [0/856]    
 0128 ตารางสอนศึกษาทั่วไป-เลือกเสรี ภาคปกติ 2-2554 kob 11 พ.ย.2554:10:20:29 [0/2938]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0127 ประกาศงดการเรียนการสอน ฉบับที่ 2 poope 10 ต.ค.2554:15:32:55 [0/2365]    
 0126 ประกาศงดการเรียนการสอน poope 6 ต.ค.2554:14:15:37 [0/1493]    
 0125 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 ก.ย. 54 และวันที่ 23 ก.ย. 54 ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย noy 5 ต.ค.2554:14:22:57 [0/774]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0124 การเข้าสอบของผู้ประสบอุทกภัย poope 27 ก.ย.2554:15:57:14 [0/895]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0123 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 2/2554 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ศิ 20 ก.ย.2554:13:11:57 [0/1582]    
 0122 ตารางสอบศึกษาทั่วไป-เลือกเสรี ภาคปกติ 1-2554 kob 15 ก.ย.2554:15:38:23 [0/2530]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0121 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554 ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย noy 9 ก.ย.2554:13:22:14 [0/633]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0120 นิทรรศการผลการพัฒนาผู้เรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป thamanoonj 5 ก.ย.2554:9:32:57 [0/800]    

กำลังแสดงหน้าที่ 10/16 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก