Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0145 ผลสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2555 Webmaster 17 พ.ค.2555:8:22:14 [0/2358]    
 0144 รายชื่อสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2555 Webmaster 12 พ.ค.2555:11:20:04 [0/2772]    
 0143 ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาภาคปกติ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 Webmaster 11 พ.ค.2555:16:54:30 [0/5993]    
 0142 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 Webmaster 6 พ.ค.2555:17:04:11 [0/6839]    
 0141 ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี Webmaster 4 พ.ค.2555:18:38:27 [0/3013]    
 0140 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 noy 19 เม.ย.2555:15:53:12 [0/848]    
 0139 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 30 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 noy 20 มี.ค.2555:15:15:01 [0/1011]    
 0138 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 10 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2555 noy 6 มี.ค.2555:9:44:51 [0/978]    
 0137 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 และ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2555 noy 9 ก.พ.2555:11:22:22 [0/1418]    
 0136 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประจำปี 2555 Webmaster 2 ก.พ.2555:11:55:23 [0/3506]    
 0135 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 (ประเภทรับตรง) Webmaster 30 ม.ค.2555:10:45:04 [0/5821]    
 0134 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 Webmaster 22 ม.ค.2555:13:57:26 [0/9220]    
 0133 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 Webmaster 4 ม.ค.2555:15:35:38 [0/11893]    
 0132 แนวทางการดำเนินการการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Webmaster 30 ธ.ค.2554:9:37:40 [0/2076]    
 0131 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทยได้ที่กลุ่มงานทะเบียนอาคาร 14 noy 7 ธ.ค.2554:10:22:41 [0/1234]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0130 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2554 noyna 3 ธ.ค.2554:12:43:19 [0/994]    
 0129 เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที 1 ปีการศึกษา 2554 Webmaster 19 พ.ย.2554:11:59:04 [0/888]    
 0128 ตารางสอนศึกษาทั่วไป-เลือกเสรี ภาคปกติ 2-2554 kob 11 พ.ย.2554:10:20:29 [0/2959]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0127 ประกาศงดการเรียนการสอน ฉบับที่ 2 poope 10 ต.ค.2554:15:32:55 [0/2390]    
 0126 ประกาศงดการเรียนการสอน poope 6 ต.ค.2554:14:15:37 [0/1517]    

กำลังแสดงหน้าที่ 10/17 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก