Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0133 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 Webmaster 4 ม.ค.2555:15:35:38 [0/11896]    
 0132 แนวทางการดำเนินการการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Webmaster 30 ธ.ค.2554:9:37:40 [0/2083]    
 0131 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทยได้ที่กลุ่มงานทะเบียนอาคาร 14 noy 7 ธ.ค.2554:10:22:41 [0/1243]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0130 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2554 noyna 3 ธ.ค.2554:12:43:19 [0/999]    
 0129 เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที 1 ปีการศึกษา 2554 Webmaster 19 พ.ย.2554:11:59:04 [0/898]    
 0128 ตารางสอนศึกษาทั่วไป-เลือกเสรี ภาคปกติ 2-2554 kob 11 พ.ย.2554:10:20:29 [0/2968]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0127 ประกาศงดการเรียนการสอน ฉบับที่ 2 poope 10 ต.ค.2554:15:32:55 [0/2395]    
 0126 ประกาศงดการเรียนการสอน poope 6 ต.ค.2554:14:15:37 [0/1525]    
 0125 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 ก.ย. 54 และวันที่ 23 ก.ย. 54 ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย noy 5 ต.ค.2554:14:22:57 [0/802]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0124 การเข้าสอบของผู้ประสบอุทกภัย poope 27 ก.ย.2554:15:57:14 [0/936]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0123 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 2/2554 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ศิ 20 ก.ย.2554:13:11:57 [0/1614]    
 0122 ตารางสอบศึกษาทั่วไป-เลือกเสรี ภาคปกติ 1-2554 kob 15 ก.ย.2554:15:38:23 [0/2565]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0121 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554 ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย noy 9 ก.ย.2554:13:22:14 [0/661]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0120 นิทรรศการผลการพัฒนาผู้เรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป thamanoonj 5 ก.ย.2554:9:32:57 [0/843]    
 0119 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทยได้ที่กลุ่มงานทะเบียนอาคาร 14 noy 28 ส.ค.2554:9:59:20 [0/749]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0118 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทยได้ที่กลุ่มงานทะเบียนอาคาร 14 noy 5 ก.ค.2554:17:16:20 [0/829]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0117 ประกาศผลการคัดเลือก ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2554 Webmaster 13 มิ.ย.2554:11:54:01 [0/2218]    
 0116 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 และวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทยได้ที่กลุ่มงานทะเบียนอาคาร 14 thamanoonj 30 พ.ค.2554:16:08:47 [0/988]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0115 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 รอบ 2 Webmaster 15 พ.ค.2554:15:01:21 [0/3961]    
 0114 ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบความถนัดทางวิชาการการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 Webmaster 10 พ.ค.2554:9:02:34 [0/2251]    

กำลังแสดงหน้าที่ 11/17 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก