Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0105 เรื่องกำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 thamanoonj 8 ธ.ค.2553:10:13:22 [0/1375]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0104 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2553 noyna 20 พ.ย.2553:16:12:18 [0/1394]    
 0103 ตารางเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี เทอม 2/2553 kob 28 ต.ค.2553:10:53:52 [0/2916]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0102 ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป-วิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคปกติ kob 14 ก.ย.2553:9:23:28 [0/3733]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0101 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงเพลพระ thamanoonj 23 ก.ค.2553:16:25:23 [0/885]    
 0100 สาขาวิชาดังนี้สามารถติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป thamanoonj 26 เม.ย.2553:11:53:24 [0/2504]    
 0098 ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการหยุดให้บริการ thamanoonj 9 เม.ย.2553:12:51:34 [0/1378]    
 0097 สาขาวิชาดังนี้สามารถติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2553 เป็นต้นไป noy 9 เม.ย.2553:11:07:52 [0/1488]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0096 กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและ กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552 noyna 20 มี.ค.2553:16:37:03 [0/1674]    
 0095 เลื่อนกำหนดวันรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552 noy 16 ก.พ.2553:9:14:48 [0/2116]    
 0094 ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป-วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2552 นักศึกษาภาคปกติ kob 15 ก.พ.2553:11:45:36 [0/1502]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0093 กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552 noyna 7 ก.พ.2553:14:18:59 [0/1231]    
 0092 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเทอร์เน็ตภาค กศ.บป. 3/2552 ศิ 6 ก.พ.2553:10:16:04 [0/1745]    
 0091 รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553 noyna 3 ก.พ.2553:11:18:15 [0/2195]    
 0090 ผลการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครประเภททั่วไป และโควต้าวิศวกรรมศาสตร์ Webmaster 2 ก.พ.2553:10:19:15 [0/1704]    
 0089 ประกาศรายชื่อผู้ที่จะต้องเข้ารับการทดสอบประเภทต่าง ๆ Webmaster 30 ธ.ค.2552:15:22:12 [0/3646]    
 0088 วันหยุดทำการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน noyna 4 ธ.ค.2552:14:01:52 [0/1078]    
 0087 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552 noyna 19 พ.ย.2552:13:12:39 [0/1342]    
 0086 ตารางเรียนวิชา 2210101 การพัฒนาทักษะภาษาไทย แก้ไขเพิ่มกลุ่มที่ 14 kob 6 พ.ย.2552:9:36:15 [0/1059]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0085 ตารางเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี เทอม 2/2552 kob 2 พ.ย.2552:15:22:28 [0/1948]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย

กำลังแสดงหน้าที่ 12/17 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก