Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0098 ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการหยุดให้บริการ thamanoonj 9 เม.ย.2553:12:51:34 [0/1350]    
 0097 สาขาวิชาดังนี้สามารถติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2553 เป็นต้นไป noy 9 เม.ย.2553:11:07:52 [0/1465]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0096 กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและ กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552 noyna 20 มี.ค.2553:16:37:03 [0/1632]    
 0095 เลื่อนกำหนดวันรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552 noy 16 ก.พ.2553:9:14:48 [0/2086]    
 0094 ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป-วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2552 นักศึกษาภาคปกติ kob 15 ก.พ.2553:11:45:36 [0/1478]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0093 กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552 noyna 7 ก.พ.2553:14:18:59 [0/1210]    
 0092 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเทอร์เน็ตภาค กศ.บป. 3/2552 ศิ 6 ก.พ.2553:10:16:04 [0/1713]    
 0091 รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553 noyna 3 ก.พ.2553:11:18:15 [0/2171]    
 0090 ผลการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครประเภททั่วไป และโควต้าวิศวกรรมศาสตร์ Webmaster 2 ก.พ.2553:10:19:15 [0/1677]    
 0089 ประกาศรายชื่อผู้ที่จะต้องเข้ารับการทดสอบประเภทต่าง ๆ Webmaster 30 ธ.ค.2552:15:22:12 [0/3617]    
 0088 วันหยุดทำการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน noyna 4 ธ.ค.2552:14:01:52 [0/1049]    
 0087 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552 noyna 19 พ.ย.2552:13:12:39 [0/1312]    
 0086 ตารางเรียนวิชา 2210101 การพัฒนาทักษะภาษาไทย แก้ไขเพิ่มกลุ่มที่ 14 kob 6 พ.ย.2552:9:36:15 [0/1029]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0085 ตารางเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี เทอม 2/2552 kob 2 พ.ย.2552:15:22:28 [0/1922]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0084 กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและ กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2552 noyna 24 ก.ย.2552:16:09:09 [0/1528]    
 0083 ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อภาค กศ.บป. ครั้งที่ 2 Webmaster 23 ก.ย.2552:10:22:29 [0/1750]    
 0082 ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2552 kob 17 ก.ย.2552:16:07:35 [0/1508]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0081 กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2552 noyna 13 ก.ย.2552:14:55:55 [0/1288]    
 0080 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2552 noyna 31 ก.ค.2552:9:14:52 [0/1334]    
 0079 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ Webmaster 18 ก.ค.2552:15:54:04 [0/732]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย

กำลังแสดงหน้าที่ 12/16 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก