Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0108 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหยุดทำการในวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2554 noyna 31 ม.ค.2554:15:07:04 [0/920]    
 0107 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 Webmaster 20 ม.ค.2554:17:35:29 [0/4186]    
 0106 ประกาศรายชื่อผู้ต้องเข้ารับการทดสอบฯ เพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 Webmaster 29 ธ.ค.2553:13:05:00 [0/3296]    
 0105 เรื่องกำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 thamanoonj 8 ธ.ค.2553:10:13:22 [0/1397]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0104 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2553 noyna 20 พ.ย.2553:16:12:18 [0/1410]    
 0103 ตารางเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี เทอม 2/2553 kob 28 ต.ค.2553:10:53:52 [0/2934]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0102 ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป-วิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคปกติ kob 14 ก.ย.2553:9:23:28 [0/3758]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0101 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงเพลพระ thamanoonj 23 ก.ค.2553:16:25:23 [0/905]    
 0100 สาขาวิชาดังนี้สามารถติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป thamanoonj 26 เม.ย.2553:11:53:24 [0/2523]    
 0098 ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการหยุดให้บริการ thamanoonj 9 เม.ย.2553:12:51:34 [0/1394]    
 0097 สาขาวิชาดังนี้สามารถติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2553 เป็นต้นไป noy 9 เม.ย.2553:11:07:52 [0/1508]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0096 กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและ กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552 noyna 20 มี.ค.2553:16:37:03 [0/1690]    
 0095 เลื่อนกำหนดวันรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552 noy 16 ก.พ.2553:9:14:48 [0/2134]    
 0094 ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป-วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2552 นักศึกษาภาคปกติ kob 15 ก.พ.2553:11:45:36 [0/1528]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0093 กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552 noyna 7 ก.พ.2553:14:18:59 [0/1250]    
 0092 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเทอร์เน็ตภาค กศ.บป. 3/2552 ศิ 6 ก.พ.2553:10:16:04 [0/1759]    
 0091 รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553 noyna 3 ก.พ.2553:11:18:15 [0/2208]    
 0090 ผลการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครประเภททั่วไป และโควต้าวิศวกรรมศาสตร์ Webmaster 2 ก.พ.2553:10:19:15 [0/1717]    
 0089 ประกาศรายชื่อผู้ที่จะต้องเข้ารับการทดสอบประเภทต่าง ๆ Webmaster 30 ธ.ค.2552:15:22:12 [0/3662]    
 0088 วันหยุดทำการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน noyna 4 ธ.ค.2552:14:01:52 [0/1099]    

กำลังแสดงหน้าที่ 13/18 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก