Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0047 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ยช. ภาคเรียนที่ 2/2550 ศิราณี ทองคำดี 6 ก.ย.2550:9:40:36 [0/2284]    
 0046 กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2550 ศิราณี ทองคำดี 27 ส.ค.2550:16:08:03 [0/1538]    
 0045 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2550 ศิราณี ทองคำดี 17 ส.ค.2550:10:14:29 [0/2288]    
 0044 กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2549 ศุภาลักษณ์ มลฑบ 22 พ.ค.2550:15:39:15 [0/1351]    
 0043 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2550 มงคล แพทองคำ 22 พ.ค.2550:10:23:40 [0/1764]    
 0042 การหยุดให้บริการเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม มงคล แพทองคำ 30 เม.ย.2550:9:02:07 [0/1649]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0041 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ภาคเรียนที่ 1/2550 ศิราณี ทองคำดี 30 เม.ย.2550:8:50:34 [0/1413]    
 0040 เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2549 ศิราณี ทองคำดี 15 มี.ค.2550:16:02:40 [0/1446]    
 0039 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2550 ศิราณี ทองคำดี 7 มี.ค.2550:10:34:52 [0/2528]    
 0037 ผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ มงคล แพทองคำ 2 ก.พ.2550:17:46:34 [0/2202]    
 0036 กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2549 ศิราณี ทองคำดี 2 ก.พ.2550:13:50:43 [0/1319]    
 0035 กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต มงคล แพทองคำ 1 ก.พ.2550:19:46:59 [0/1823]    
 0034 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2550 ศิราณี ทองคำดี 25 ม.ค.2550:10:06:13 [0/1894]    
 0033 กำหนดการจองรายวิชาเรียนในแผนการเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ยช. ภาคเรียนที่ 3/2549 ศิราณี ทองคำดี 25 ม.ค.2550:10:04:08 [0/1601]    
 0032 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2550 มงคล แพทองคำ 15 ม.ค.2550:21:10:21 [0/1633]    
 0031 ประกาศรายชื่อผู้ต้องเข้ารับการทดสอบประเภทต่าง ๆ เพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2550 มงคล แพทองคำ 5 ม.ค.2550:11:59:59 [0/1189]    
 0030 กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายผลการศึกษาสำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2549 ศิราณี ทองคำดี 28 พ.ย.2549:9:59:16 [0/968]    
 0029 ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่นที่ 28/1, 7/1 มงคล แพทองคำ 13 พ.ย.2549:17:58:32 [0/1413]    
 0028 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2549 ศิราณี ทองคำดี 9 พ.ย.2549:16:57:57 [0/1231]    
 0027 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนโปรแกรมวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ธรรมนูญ จูฑา 7 พ.ย.2549:14:52:47 [0/1043]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย

กำลังแสดงหน้าที่ 16/18 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก