Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0039 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2550 ศิราณี ทองคำดี 7 มี.ค.2550:10:34:52 [0/2514]    
 0037 ผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ มงคล แพทองคำ 2 ก.พ.2550:17:46:34 [0/2184]    
 0036 กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2549 ศิราณี ทองคำดี 2 ก.พ.2550:13:50:43 [0/1307]    
 0035 กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต มงคล แพทองคำ 1 ก.พ.2550:19:46:59 [0/1811]    
 0034 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2550 ศิราณี ทองคำดี 25 ม.ค.2550:10:06:13 [0/1881]    
 0033 กำหนดการจองรายวิชาเรียนในแผนการเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ยช. ภาคเรียนที่ 3/2549 ศิราณี ทองคำดี 25 ม.ค.2550:10:04:08 [0/1591]    
 0032 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2550 มงคล แพทองคำ 15 ม.ค.2550:21:10:21 [0/1614]    
 0031 ประกาศรายชื่อผู้ต้องเข้ารับการทดสอบประเภทต่าง ๆ เพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2550 มงคล แพทองคำ 5 ม.ค.2550:11:59:59 [0/1177]    
 0030 กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายผลการศึกษาสำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2549 ศิราณี ทองคำดี 28 พ.ย.2549:9:59:16 [0/956]    
 0029 ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่นที่ 28/1, 7/1 มงคล แพทองคำ 13 พ.ย.2549:17:58:32 [0/1400]    
 0028 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2549 ศิราณี ทองคำดี 9 พ.ย.2549:16:57:57 [0/1216]    
 0027 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนโปรแกรมวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ธรรมนูญ จูฑา 7 พ.ย.2549:14:52:47 [0/1021]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0026 กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายผลการศึกษาสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ยช. ที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2549 ศิราณี ทองคำดี 12 ก.ย.2549:9:21:36 [0/1212]    
 0025 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 2/2549 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.ยช.ชั้นปีที่ 1-4 ศิราณี ทองคำดี 26 ส.ค.2549:8:27:59 [0/1043]    
 0024 การทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2549 ธิติยา หงษ์เวียงจันทร์ 19 ส.ค.2549:9:18:55 [0/1061]    
 0023 กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2548 ศิราณี ทองคำดี 14 ก.ค.2549:10:21:10 [0/1122]    
 0022 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2549 ศิราณี ทองคำดี 27 มิ.ย.2549:9:42:38 [0/1207]    
 0021 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 2 ปี หลังอนุปริญญา ตามโครงการ กศ.บป. มงคล แพทองคำ 22 มิ.ย.2549:9:05:16 [0/977]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0020 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช. รอบที่ 2 มงคล แพทองคำ 17 พ.ค.2549:16:49:57 [0/1425]    
 0019 กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษาสำหรับนักศึกษา ภาคปกติและภาค กศ.ยช. ศิราณี ทองคำดี 15 พ.ค.2549:9:20:14 [0/1311]    

กำลังแสดงหน้าที่ 16/17 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก