Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0018 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 1/2549 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ศิราณี ทองคำดี 9 พ.ค.2549:12:20:33 [0/1253]    
 0017 กำหนดการับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายผลการศึกษาสำหรับนักศึกษา ภาคกศ.บป. ศิราณี ทองคำดี 12 มี.ค.2549:10:32:27 [0/1363]    
 0016 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาภาค กศ.ยช. มงคล แพทองคำ 26 ก.พ.2549:15:09:54 [0/1389]    
 0015 กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา ธรรมนูญ จูฑา 22 ก.พ.2549:11:30:30 [0/649]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0014 แจ้งเลื่อนกำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มงคล แพทองคำ 22 ก.พ.2549:9:18:43 [0/702]    
 0012 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 1/2549 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ศิราณี ทองคำดี 12 ก.พ.2549:13:39:01 [0/1010]    
 0011 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 3/2548 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ศิราณี ทองคำดี 7 ก.พ.2549:13:21:35 [0/928]    
 0010 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 3/2548 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ศิราณี ทองคำดี 7 ก.พ.2549:13:19:52 [0/1042]    
 0009 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 3/2548 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ศิราณี ทองคำดี 7 ก.พ.2549:13:17:47 [0/998]    
 0008 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ มงคล แพทองคำ 6 ก.พ.2549:8:44:38 [0/986]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0007 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์บุคลากร อปท. มงคล แพทองคำ 19 ม.ค.2549:18:27:43 [0/1207]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0006 ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติประกาศแล้ว มงคล แพทองคำ 19 ม.ค.2549:15:13:17 [0/1666]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0005 กำหนดการรายงานตัวฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำปี 2549 มงคล แพทองคำ 11 ม.ค.2549:11:40:33 [0/1197]    
 0004 รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2549 มงคล แพทองคำ 8 ม.ค.2549:12:09:02 [0/1454]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0003 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การส่งผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ธรรมนูญ จูฑา 27 ธ.ค.2548:9:15:35 [0/1242]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0002 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2549 มงคล แพทองคำ 13 ธ.ค.2548:9:49:59 [1/1579]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0001 กำหนดเปลี่ยนโปรแกรมวิชาของนักศึกษา ชั้นปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2548 มงคล แพทองคำ 1 ธ.ค.2548:17:50:55 [3/924]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย

กำลังแสดงหน้าที่ 17/17 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   หน้าสุดท้ายแล้ว>>

 กลับหน้าหลัก