Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0234 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 ศิ 4 ม.ค.2559:13:26:56 [0/4246]    
 0233 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2558 ศิ 25 ธ.ค.2558:9:29:13 [0/1577]    
 0232 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 ศิ 18 พ.ย.2558:10:25:55 [0/5066]    
 0231 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินพร้อมชำระเงินลงทะเบียนนอกแผน (ใบ นว.3ข) สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2558 ศิ 17 ต.ค.2558:9:43:47 [0/2456]    
 0230 กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินสำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 5 (ค.บ. 5 ปี) ภาคเรียนที่ 2/2558 ศิ 16 ต.ค.2558:13:42:29 [0/1003]    
 0229 กำหนดจองรายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคปกตินักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ค.บ. 5 ปี) ศิ 16 ต.ค.2558:13:40:07 [0/890]    
 0228 กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 5 พ.ย. 2558 noyna 5 ต.ค.2558:15:34:47 [0/877]    
 0227 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียนนอกแผนภาคปกติ (ใบ นว.3 ข.) ภาคเรียนที่ 1/2558 ศิ 2 ก.ย.2558:14:38:35 [0/2325]    
 0226 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินภาคกศ.บป. (ใบ นว.3) ภาคเรียนที่ 1/2558 ศิ 29 ส.ค.2558:12:38:28 [0/1839]    
 0225 กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ธนาคารสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 (ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 สิงหาคม 2558 เท่่านั้น) ศิ 21 ส.ค.2558:17:42:02 [0/1072]    
 0224 กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน(ใบ นว.3) ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 ศิ 8 ส.ค.2558:10:13:19 [0/2654]    
 0223 แนวปฏิบัติการจองรายวิชาเรียนล่าช้า noyna 5 ส.ค.2558:9:01:23 [0/1433]    
 0222 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 2 noyna 11 ก.ค.2558:15:12:28 [0/4037]    
 0221 กำหนดรับสมัครภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 รอบ 2 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) noyna 6 ก.ค.2558:14:06:11 [0/2579]    
 0220 กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 23 ก.ค. 2558 noyna 25 มิ.ย.2558:15:24:34 [0/1219]    
 0219 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและชำระเงินลงทะเบียนนอกแผน ภาคปกติ 3/2557 ศิ 25 มิ.ย.2558:8:55:37 [0/1021]    
 0218 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558 noyna 15 มิ.ย.2558:8:46:43 [0/2629]    
 0217 กำหนดรับสมัครภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2558 รุ่น 37 noyna 12 มิ.ย.2558:11:37:50 [0/2142]    
 0215 กำหนดรับสมัครภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 รอบ 2 noyna 11 มิ.ย.2558:9:17:29 [0/2373]    
 0214 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 3/2557 ศิ 9 มิ.ย.2558:9:43:20 [0/1199]    

กำลังแสดงหน้าที่ 6/17 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก