Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0220 กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 23 ก.ค. 2558 noyna 25 มิ.ย.2558:15:24:34 [0/1177]    
 0219 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและชำระเงินลงทะเบียนนอกแผน ภาคปกติ 3/2557 ศิ 25 มิ.ย.2558:8:55:37 [0/987]    
 0218 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558 noyna 15 มิ.ย.2558:8:46:43 [0/2577]    
 0217 กำหนดรับสมัครภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2558 รุ่น 37 noyna 12 มิ.ย.2558:11:37:50 [0/2101]    
 0215 กำหนดรับสมัครภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 รอบ 2 noyna 11 มิ.ย.2558:9:17:29 [0/2334]    
 0214 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 3/2557 ศิ 9 มิ.ย.2558:9:43:20 [0/1153]    
 0213 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนนอกแผน ภาคกศ.บป. 3/2557 ศิ 9 มิ.ย.2558:9:41:05 [0/574]    
 0212 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) ภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2557 ศิ 17 พ.ค.2558:12:33:36 [0/1126]    
 0211 งดให้บริการ 27 - 29 พฤษภาคม 2558 noyna 8 พ.ค.2558:16:07:03 [0/658]    
 0210 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 3/2557 ศิ 7 พ.ค.2558:11:55:42 [0/950]    
 0209 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคปกติภาคเรียนที่ 1/2558 ศิ 7 พ.ค.2558:11:54:17 [0/2478]    
 0208 กำหนดการจองรายวิชาเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2557 ศิ 17 เม.ย.2558:9:02:03 [0/1357]    
 0207 กำหนดการจองรายวิชาเรียนนักศึกษาภาคปกติเฉพาะนักศึกษา ค.บ. 5 ปี ที่เข้าศึกษาปี 2554 ศิ 17 เม.ย.2558:8:58:36 [0/572]    
 0206 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 5 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 1) Webmaster 26 มี.ค.2558:16:32:04 [0/7595]    
 0205 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2558 Webmaster 22 มี.ค.2558:11:28:47 [0/12578]    
 0204 รายชื่อบัณฑิตประจำปี 2558 Webmaster 17 มี.ค.2558:16:06:36 [0/4250]    
 0203 กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 noyna 27 ก.พ.2558:10:53:34 [0/1322]    
 0202 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ฉบับที่ 4) Webmaster 20 ก.พ.2558:14:50:49 [0/1456]    
 0201 กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน(ใบ นว.3)ภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 19 ธ.ค.2557:11:11:55 [0/2453]    
 0200 กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน(ใบ นว.3)ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 19 ธ.ค.2557:11:09:12 [0/2773]    

กำลังแสดงหน้าที่ 6/16 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก