Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0199 การคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี ด้านคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา noyna 14 ธ.ค.2557:15:09:05 [0/5548]    
 0198 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 3 ธ.ค.2557:10:10:53 [0/1419]    
 0197 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 3 ธ.ค.2557:9:33:44 [0/2430]    
 0196 กำหนดรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 noyna 3 ธ.ค.2557:9:19:01 [0/1038]    
 0195 กำหนดการจองรายวิชาในแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 9 พ.ย.2557:10:04:59 [0/2025]    
 0194 กำหนดการจองรายวิชาในแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 9 พ.ย.2557:10:04:03 [0/2780]    
 0193 กำหนดรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 noyna 1 พ.ย.2557:10:40:25 [0/874]    
 0192 ประกาศตารางสอบนักศึกษาภาคปกติภาคการศึกษาที่1/2557 thamanoonj 26 ต.ค.2557:14:40:33 [0/2447]    
 0191 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 noyna 11 ก.ย.2557:14:29:55 [0/974]    
 0190 ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี Webmaster 4 ก.ค.2557:18:52:59 [0/3962]    
 0189 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2557 Webmaster 2 ก.ค.2557:16:25:53 [0/4444]    
 0188 ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 36 Webmaster 2 ก.ค.2557:16:24:42 [0/1940]    
 0187 ประกาศ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ปิดทำการ วันที่ ๒๓-๒๕ พ.ค.๕๗ Webmaster 22 พ.ค.2557:22:46:42 [0/1082]    
 0186 กลุ่มงานทะเบียนฯ งดให้บริการวันที่ 22 - 25 เม.ย. 57 noyna 2 เม.ย.2557:9:42:32 [0/1097]    
 0185 กำหนดการจองรายวิชาเรียนในแผนการเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2557 ศิ 11 มี.ค.2557:15:45:01 [0/3485]    
 0184 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 Webmaster 28 ม.ค.2557:12:02:26 [0/11338]    
 0183 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 Webmaster 20 ม.ค.2557:9:12:02 [0/10909]    
 0182 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2557 Webmaster 26 ธ.ค.2556:10:22:23 [0/8709]    
 0181 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที 2/2556 noyna 15 พ.ย.2556:13:39:45 [0/2046]    
 0180 นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มารายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ์การสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2556 Webmaster 19 ก.ย.2556:18:09:20 [0/3970]    

กำลังแสดงหน้าที่ 7/16 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก