Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0185 กำหนดการจองรายวิชาเรียนในแผนการเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2557 ศิ 11 มี.ค.2557:15:45:01 [0/3545]    
 0184 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 Webmaster 28 ม.ค.2557:12:02:26 [0/11406]    
 0183 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 Webmaster 20 ม.ค.2557:9:12:02 [0/10968]    
 0182 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2557 Webmaster 26 ธ.ค.2556:10:22:23 [0/8776]    
 0181 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที 2/2556 noyna 15 พ.ย.2556:13:39:45 [0/2065]    
 0180 นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มารายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ์การสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2556 Webmaster 19 ก.ย.2556:18:09:20 [0/4014]    
 0179 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 22 ส.ค.2556:12:57:16 [0/969]    
 0178 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 30 ก.ค.2556:14:13:01 [0/731]    
 0177 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 5 ก.ค.2556:13:15:46 [0/795]    
 0176 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 5 ก.ค.2556:13:14:54 [0/693]    
 0175 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษา Webmaster 13 มิ.ย.2556:9:24:46 [0/1146]    
 0174 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 25 พ.ค.2556:16:32:20 [0/754]    
 0173 ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2556 Webmaster 25 พ.ค.2556:11:11:43 [0/1855]    
 0172 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556 รอบ 2 Webmaster 21 พ.ค.2556:16:00:36 [0/2484]    
 0171 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556 รอบ 2 Webmaster 19 พ.ค.2556:13:50:01 [0/2264]    
 0170 ผลการสอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556 Webmaster 16 พ.ค.2556:10:46:46 [0/1855]    
 0169 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 Webmaster 12 พ.ค.2556:13:33:06 [0/2398]    
 0168 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) Webmaster 11 พ.ค.2556:15:46:48 [0/1061]    
 0167 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 26 เม.ย.2556:14:02:59 [0/628]    
 0166 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป thamanoonj 9 เม.ย.2556:9:57:30 [0/655]    

กำลังแสดงหน้าที่ 8/17 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก