Tabian News
ข่าวที่ 10 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 3/2548 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

การจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 3/2548 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จะเปิดให้จองรายวิชาเรียนในวันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2549

ประกาศโดย คุณศิราณี ทองคำดี email siranee@nsru.ac.th เมื่อ 7/2/2549 13:19:52 : : มีผู้เข้าชม 1036 ครั้งแล้ว