Tabian News
ข่าวที่ 104 : กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2553

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2553 ให้ทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาส่งที่กลุ่มงานทะเบียนฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2553 ค่ะ

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 20/11/2553 16:12:18 : : มีผู้เข้าชม 1374 ครั้งแล้ว