Tabian News
ข่าวที่ 106 : ประกาศรายชื่อผู้ต้องเข้ารับการทดสอบฯ เพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554

ขอให้ผู้สมัครเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 (รับตรง) ประเภทต่าง ๆ เข้ารับการทดสอบดังนี้
- ผู้สมัครรับทุนโครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏฯ
- ผู้สมัครที่ต้องทดสอบทักษะความถนัด ใน 2 สาขา ได้แก่ ดนตรี และออกแบบประยุกต์ศิลป์
- ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ
ดูรายละเอียดได้ที่ http://regis.nsru.ac.th/entrance

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 29/12/2553 13:05:00 : : มีผู้เข้าชม 3254 ครั้งแล้ว