Tabian News
ข่าวที่ 109 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2554 บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตัวจริงและตัวสำรองตาม บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
[ดูรายละเอียดที่นี่]

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 1/2/2554 9:31:27 : : มีผู้เข้าชม 4277 ครั้งแล้ว