Tabian News
ข่าวที่ 11 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 3/2548 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.

การจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 3/2548 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. จะเปิดให้จองรายวิชาเรียนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2549

ประกาศโดย คุณศิราณี ทองคำดี email  เมื่อ 7/2/2549 13:21:35 : : มีผู้เข้าชม 930 ครั้งแล้ว