Tabian News
ข่าวที่ 114 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบความถนัดทางวิชาการการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดให้มีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2554 รอบ 2 แล้วนั้น
ขอให้ผู้สมัครที่ทำการสมัครในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกคนเข้าทำการทดสอบความถนัดทางวิชาการ
ดูรายละเอียดที่นี่ ดูรายละเอียดที่นี่ http://regis.nsru.ac.th/entrance

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 10/5/2554 9:02:34 : : มีผู้เข้าชม 2222 ครั้งแล้ว