Tabian News
ข่าวที่ 12 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 1/2549 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

การจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 1/2549 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จะเปิดให้จองรายวิชาเรียนภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2549

ประกาศโดย คุณศิราณี ทองคำดี email siranee@nsru.ac.th เมื่อ 12/2/2549 13:39:01 : : มีผู้เข้าชม 1014 ครั้งแล้ว