Tabian News
ข่าวที่ 123 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 2/2554 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

การจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 2/2554 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จะเปิดให้จองรายวิชาเรียนภายในวันที่ 21 กันยายน - 5 ตุลาคม 2554

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 20/9/2554 13:11:57 : : มีผู้เข้าชม 1587 ครั้งแล้ว