Tabian News
ข่าวที่ 124 : การเข้าสอบของผู้ประสบอุทกภัย
คลิกที่นี่จะมีไฟล์ บันทึกสอบ.jpeg ให้ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : บันทึกสอบ.jpeg
ขนาดไฟล์ : 319,977 KB

ขณะนี้ มหาวิทยาลัย ฯ กำลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้คุมสอบตามประกาศ เรื่องการเข้าสอบของนักศึกษาผู้ประสบอุทกภัย ดังรายละเอียดดังแนบ

ประกาศโดย คุณpoope email  เมื่อ 27/9/2554 15:57:14 : : มีผู้เข้าชม 900 ครั้งแล้ว