Tabian News
ข่าวที่ 126 : ประกาศงดการเรียนการสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงที่เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จึงมีประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2554

ประกาศโดย คุณpoope email  เมื่อ 6/10/2554 14:15:37 : : มีผู้เข้าชม 1498 ครั้งแล้ว