Tabian News
ข่าวที่ 127 : ประกาศงดการเรียนการสอน ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงที่เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จึงมีประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 15,16,22,23 ตุลาคม 2554

ประกาศโดย คุณpoope email  เมื่อ 10/10/2554 15:32:55 : : มีผู้เข้าชม 2370 ครั้งแล้ว