Tabian News
ข่าวที่ 130 : กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2554

นักศึกษาภาคปกติที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2554 ให้ทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาส่งที่กลุ่มงานทะเบียนฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2554 ค่ะ

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 3/12/2554 12:43:19 : : มีผู้เข้าชม 1003 ครั้งแล้ว