Tabian News
ข่าวที่ 133 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 13 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีท้ายประกาศนี้มาเข้ารับการทดสอบคัดเลือก ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555 ดังรายละเอียด
>>อ่านต่อที่นี่ . .

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 4/1/2555 15:35:38 : : มีผู้เข้าชม 11880 ครั้งแล้ว