Tabian News
ข่าวที่ 14 : แจ้งเลื่อนกำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) ได้รับประสานแจ้งจากสำนักราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ วังศุโขทัย ว่าให้เลือนกำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันการพลศึกษาในโครงการสมทบ ในเขตภาคเหนือ จากวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2549 เป็นวันที่ 7-11 เมษายน 2549 ส่วนหมายกำหนดการวันที่เข้ารับฯ ของแต่ละแห่งให้เรียนลำดับเหมือนเดิม

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดเข้ารับฯ ในวันที่ 10 เมษายน 2549 สำหรับกำหนดการอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ประกาศโดย คุณมงคล แพทองคำ email mongkol@mail.nsru.ac.th เมื่อ 22/2/2549 9:18:43 : : มีผู้เข้าชม 705 ครั้งแล้ว