Tabian News
ข่าวที่ 142 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2555

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาภาคปกติ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีท้ายประกาศนี้มาเข้ารับการทดสอบคัดเลือก ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ดังรายละเอียด
ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 6/5/2555 17:04:11 : : มีผู้เข้าชม 6805 ครั้งแล้ว