Tabian News
ข่าวที่ 143 : ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาภาคปกติ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2555

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 11/5/2555 16:54:30 : : มีผู้เข้าชม 5947 ครั้งแล้ว