Tabian News
ข่าวที่ 146 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาภาคปกติ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2555

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบ 2 บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตัวจริงและตัวสำรองตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 17/5/2555 9:45:49 : : มีผู้เข้าชม 3920 ครั้งแล้ว