Tabian News
ข่าวที่ 153 : กลุ่มงานทะเบียนฯ รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน

กลุ่มงานทะเบียนฯ รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน ทำงานเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30 น. จำนวน 5 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 12 ตุลาคม 2555 ที่กลุ่มงานทะเบียนฯ
คุณสมบัติ
1. ขยัน อดทน
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. ลายมือเขียนอ่านได้ชัดเจน

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 1/10/2555 10:48:30 : : มีผู้เข้าชม 1762 ครั้งแล้ว