Tabian News
ข่าวที่ 170 : ผลการสอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบกลาง (Admissions) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556 บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
[ดูรายละเอียดที่นี่]

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 16/5/2556 10:46:46 : : มีผู้เข้าชม 1831 ครั้งแล้ว