Tabian News
ข่าวที่ 172 : ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556 รอบ 2

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556 รอบ 2 บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตัวจริงและตัวสำรองตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไป รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
[ดูรายละเอียดที่นี่]

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 21/5/2556 16:00:36 : : มีผู้เข้าชม 2459 ครั้งแล้ว