Tabian News
ข่าวที่ 18 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 1/2549 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ยช.

กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 1/2549 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ยช. จะเปิดให้จองภายในวันที่ 8 - 19 พฤษภาคม 2549 นี้ นะค่ะ

ประกาศโดย คุณศิราณี ทองคำดี email siranee@nsru.ac.th เมื่อ 9/5/2549 12:20:33 : : มีผู้เข้าชม 1255 ครั้งแล้ว