Tabian News
ข่าวที่ 180 : นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มารายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ์การสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2556

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มารายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ์การสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 ที่หอประชุมใหญ่ เวลา 13.30 น.

http://regis.nsru.ac.th/fpdf/list1.html

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 19/9/2556 18:09:20 : : มีผู้เข้าชม 3976 ครั้งแล้ว