Tabian News
ข่าวที่ 182 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2557

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาภาคปกติ (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีท้ายประกาศนี้เข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ในวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียด
ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 26/12/2556 10:22:23 : : มีผู้เข้าชม 8737 ครั้งแล้ว