Tabian News
ข่าวที่ 183 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2556 บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุกประเภท (ข้อเขียนและปฏิบัติ) เพื่อให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 20/1/2557 9:12:02 : : มีผู้เข้าชม 10932 ครั้งแล้ว