Tabian News
ข่าวที่ 185 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนในแผนการเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2557

นักศึกษาภาคปกติสามารถจองรายวิชาเรียนในแผนการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 25 มีนาคม 2557

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 11/3/2557 15:45:01 : : มีผู้เข้าชม 3505 ครั้งแล้ว