Tabian News
ข่าวที่ 186 : กลุ่มงานทะเบียนฯ งดให้บริการวันที่ 22 - 25 เม.ย. 57

กลุ่มงานทะเบียนฯ งดให้บริการ ในวันอังคารที่ 22 - วันศุกร์ 25 เมษายน 2557 เนื่องจากบุคลากรเข้าอบรม จิตบริการกับงานบริการ สนส. ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 2/4/2557 9:42:32 : : มีผู้เข้าชม 1106 ครั้งแล้ว