Tabian News
ข่าวที่ 187 : ประกาศ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ปิดทำการ วันที่ ๒๓-๒๕ พ.ค.๕๗

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ฉบับที่ ๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให้สถานศึกษาหยุดทำการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จึงขอประกาศปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
หากมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 22/5/2557 22:46:42 : : มีผู้เข้าชม 1087 ครั้งแล้ว