Tabian News
ข่าวที่ 189 : ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2557

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2557 บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุกประเภท (ข้อเขียนและปฏิบัติ) เพื่อให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ ดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 2/7/2557 16:25:53 : : มีผู้เข้าชม 4536 ครั้งแล้ว