Tabian News
ข่าวที่ 191 : กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2557 ให้ทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาส่งที่กลุ่มงานทะเบียนฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2557 ค่ะ

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 11/9/2557 14:29:55 : : มีผู้เข้าชม 979 ครั้งแล้ว