Tabian News
ข่าวที่ 194 : กำหนดการจองรายวิชาในแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557

นักศึกษาภาคปกติสามารถเข้าไปจองรายวิชาเรียนในแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 10-25 พฤศจิกายน 2557

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 9/11/2557 10:04:03 : : มีผู้เข้าชม 2829 ครั้งแล้ว