Tabian News
ข่าวที่ 195 : กำหนดการจองรายวิชาในแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2557

นักศึกษาภาคกศ.บป.สามารถเข้าไปจองรายวิชาเรียนในแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2557

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 9/11/2557 10:04:59 : : มีผู้เข้าชม 2088 ครั้งแล้ว