Tabian News
ข่าวที่ 197 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557

นักศึกษาภาคปกติสามารถเข้าไปพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวคม 2557 - 21 มกราคม 2557 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 3/12/2557 9:33:44 : : มีผู้เข้าชม 2482 ครั้งแล้ว