Tabian News
ข่าวที่ 200 : กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน(ใบ นว.3)ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557

นักศึกษาภาคปกติ สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 3 พฤษภาคม 2558 และชำระเงินท่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 21 มกราคม 2558

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 19/12/2557 11:09:12 : : มีผู้เข้าชม 2832 ครั้งแล้ว