Tabian News
ข่าวที่ 201 : กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน(ใบ นว.3)ภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2557

นักศึกษาภาคกศ.บป. สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2557 - 3 เมษายน 2558 และชำระเงินค่าเล่าเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 29 ธันวาคม 2557

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 19/12/2557 11:11:55 : : มีผู้เข้าชม 2511 ครั้งแล้ว