Tabian News
ข่าวที่ 203 : กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์เปลี่ยนสาขาวิชา ติดต่อขอคำร้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 14 ชั้น 1 ภายในวันที่ 20 - 24 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 27/2/2558 10:53:34 : : มีผู้เข้าชม 1366 ครั้งแล้ว