Tabian News
ข่าวที่ 205 : ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2558 บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและปฏิบัติ) ผู้สมัครทุกประเภท เพื่อให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ดูรายละเอียดที่นี่ -> http://regis.nsru.ac.th/entrance

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 22/3/2558 11:28:47 : : มีผู้เข้าชม 12768 ครั้งแล้ว