Tabian News
ข่าวที่ 207 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนนักศึกษาภาคปกติเฉพาะนักศึกษา ค.บ. 5 ปี ที่เข้าศึกษาปี 2554

กำหนดการจองรายวิชาเรียนนักศึกษาภาคปกติเฉพาะนักศึกษา ค.บ. 5 ปี ที่เข้าศึกษาปี 2554 ให้จองรายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ตั้งแต่วันที่ 16 - 21 เมษายน 2558 และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 17/4/2558 8:58:36 : : มีผู้เข้าชม 620 ครั้งแล้ว