Tabian News
ข่าวที่ 208 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2557

ให้นักศึกษาภาคกศ.บป. จองรายวิชาเรียนภาคเรียนที่ 3/2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 เมษายน 2558 และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 พฤษภาคม 2558

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 17/4/2558 9:02:03 : : มีผู้เข้าชม 1427 ครั้งแล้ว