Tabian News
ข่าวที่ 209 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคปกติภาคเรียนที่ 1/2558

ให้นักศึกษาภาคปกติจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 18-29 พฤษภาคม 2558 ค่ะ (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2558 จะเปิดให้จองในช่วงวันปฐมนิเทศนะค่ะ)

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 7/5/2558 11:54:17 : : มีผู้เข้าชม 2581 ครั้งแล้ว